Slide background
Henk Coehoorn

Ik hou van mijn vak. Het samen met de klant op zoek gaan naar zijn beleving van stroperigheid en het samen kunnen creëren van passende oplossingen, fascineert mij. Ik vind dat ik er in de loop der tijd steeds beter in ben geworden om oorzaak en gevolg te doorgronden, en gezamenlijk met mijn klant en partner werkbare en succesvolle veranderingen te bewerkstelligen.

Mijn diversiteit in opleidingen, functies en opdrachten heeft gezorgd voor een brede inzetbaarheid in branches en soorten opdrachten.
Via diverse managementrollen in de financieel economische en ICT-omgeving ben ik doorgegroeid naar organisatieadviseur.

In eerste instantie was dit bij Klynveld-Kraayenhof&Co (het latere KPMG) alvorens mij als zelfstandig adviseur te vestigen.
Gedurende al die tijd heb ik mijn studies afgestemd op datgene waar ik in mijn werk mee bezig was. Theorie komt voor mij meer tot leven, als ik het meteen in de praktijk kan omzetten en op bruikbaarheid toets.

Ik zie het individu als de sleutel in de collectiviteit van een organisatie. Het verbinden van individuele talenten en motivaties met een gezamenlijk doel, is een speurtocht naar balans.
Te veel individualiteit kan leiden tot te weinig samenhang en te veel collectiviteit kan ten koste gaan van de onderscheidende kwaliteit.

Het zoeken naar het juiste evenwicht, de passende dosering, vorm en werkwijze, typeert mijn benadering en is voor mij de sleutel tot een succesvol veranderingsproces.

Voor mij is elke opdracht uniek en prijs ik mij gelukkig, dat ik het vermogen heb om zowel voor organisaties als voor individuen een geëigende aanpak te creëren.

Henk Coehoorn
Nina König

Van jongs af aan ben ik een zoeker. Ik houd ervan om dingen en wegen te ontdekken en me erin te verdiepen tot ik bij de kern kom. Daarbij geniet ik van de ontstane inzichten, mogelijkheden en nieuwe ervaringen die leiden tot een veranderingsproces.

Ik kan uren door een rivierbedding lopen op zoek naar mooie en bijzondere stenen. Hun door de natuur ontstane vorm, kleur, tekening en uitstraling fascineren mij.

Zo ben ik ook in mijn werk met klanten, de onderste steen boven halen, dat boeit mij. Samen met de mensen wil ik graag op zoek gaan naar hun unieke krachten en kijken hoe hun kleuring en eigenheid het beste passen in het landschap van hun organisatie.

Met passie ga ik met mensen op ontdekkingstocht naar de complexiteit van het samenspel tussen individueel gedrag, team-dynamiek en omgevingsfactoren.

Bij deze processen bied ik handvatten om concrete stappen te kunnen zetten en doelstellingen te realiseren. Handelen met inzicht en creativiteit en zoeken naar betekenis en verbinding zijn voor mij de basis om van samenwerken door te kunnen groeien naar samen bewegen.

Mijn sociaal-psychologische en pedagogische studies in Duitsland en Nederland en de jarenlange ervaring in mijn eigen praktijk vormen de achtergrond van mijn professie, maar de liefde voor de mens geeft mijn werk de diepgang.

Nina König
© Copyright - Company-Coach.Org - Technische realisatie Aren IN Motion