Slide background
Paul Bleijs

Waarom viel de keuze op Company-Coach?

In 2006 zijn we op de Heineken Brouwerij Den Bosch een programma gestart om de effectiviteit van het werken in teams naar een hoger niveau te brengen. Dit programma was niet alleen gericht op het managementteam van de brouwerij, maar ging organisatie breed twee niveaus dieper door, tot en met het niveau supervisor en specialisten.
Het was niet een traject van korte duur, immers het betrof het creëren van een high performance organisatie waarin samenwerking en effectieve realiseerbaarheid centraal staat.

Dit betekent dat de gezochte coach voor het begeleiden van dit proces midden in onze realiteit moest staan en bekend moest zijn met de mensen en de bedrijfscultuur. Hier ging het niet om een eenmalige workshop, maar om een kick-off workshop met daarna een proces van regelmatige vervolg workshops. In deze bijeenkomsten werd aandacht besteed aan verdieping en reflectie over de periode van implementatie en werd vooruitgekeken naar de volgende stap in het proces. Met name dit laatste aspect heeft een grote waarde gehad m.b.t. leermomenten voor de effectieve invoering van nieuwe werkwijzen.

De coach heeft, daar waar dit nodig mocht zijn, gedurende het gehele traject, dus ook tussen de workshops door, contact met alle deelnemers gehad.
Vaak zien we dat de toets van een nieuwe werkwijze synchroon loopt met het moment van implementatie en niet tijdens een workshop. Ervaren mensen tijdens de implementatie problemen, is het belangrijk, dat een coach te allen tijde beschikbaar is en dicht bij de mensen staat als vertrouwenspersoon.

Gezien de bovenstaande context hebben wij van de Heineken Brouwerij, Company-Coach gevraagd om dit proces met ons te coördineren. Henk en zijn partner hebben de juiste capaciteiten om dit traject succesvol te begeleiden en te coachen, pragmatisch, dicht bij de mensen, met veel kennis van sociale (verandering)processen en de bedrijfsprocessen.
Henk had al meerdere opdrachten binnen de Heinekenorganisatie gedaan en daardoor was het geen onbekende voor ons. Het spreekt voor zich dat de eerdere ervaringen met Company-Coach positief waren voordat we samen het traject hebben ingezet.

Hoe kijk je op dit proces terug?

Als ik op terugkijk op dit proces bij de brouwerij Den Bosch heeft het ons veel gebracht. Met name de effectiviteit van de onderlinge samenwerking is verbeterd. Het was goed om in dit proces het afdelingsmanagement autonomie te geven en ze te leren voorkeursgedrag van hun mensen te herkennen en gerichter te managen.
De afdelingsmanagers konden zelf bepalen op welke wijze zij samenwerking tussen afdelingen en bij hun medewerkers uit gingen rollen.
De toegevoegde waarde van dit traject was belangrijk voor de brouwerij.
De aangereikte tools werden door de managers actief gebruikt en onderhouden.
Een ander succesaspect was de continuïteit van dit proces, niet een eenmalig initiatief, maar regelmatige impulsen. Dit heeft een goede verankering binnen de organisatie gegarandeerd. Het leren, om op een andere manier te werken, is een langdurig veranderingsproces en door de gehanteerde set up konden de mensen er effectief mee om gegaan. Dit had ook invloed op de mind-set van de mensen. Als medewerkers weten dat na een workshop alles onveranderd blijft, zal de aandacht verslappen. Maar als zij weten dat het nieuwe een ‘blijvertje’ is, krijgt het onderwerp meer aandacht. Mensen hebben ervaren dat hun eigen onderneming in deze aanpak potentie zag en zijn daardoor een lange termijn commitment aangegaan.

De coach heeft gedurende het gehele traject een actieve rol gehad. Het feit dat mensen tussentijds veelvuldig gebruikt hebben gemaakt van de mogelijkheid om met Henk te discussiëren over de implementatie van het veranderproces  illustreert dit. Hierbij was sprake van een onafhankelijke rol op vertrouwensbasis, die veel eisen stelde aan het commitment van de coach.

In mijn nieuwe werkomgeving in Azië hebben we een vergelijkbaar traject ingezet met een lokale coach die de lokale taal spreekt en daardoor dicht bij de mensen kan staan. De positieve ervaringen met het traject bij de brouwerij Den Bosch, om de team-effectiviteit te bevorderen, heb ik dus meegenomen naar mijn volgende werkomgeving.

Huidige functie: Supply Chain Director – Heineken Vietnam Brewery, vanaf 2013

Paul Bleijs Heineken brouwerij Den Bosch – Directeur 2006 – 2013
Marja Kamsma

Waarom viel de keuze op Company-Coach?

Ik vind het grote voordeel van Company-Coach, dat zij voor een benadering kiezen die zowel op het individu alsook op de organisatie is gericht. Zij baseren hun interventies aan de hand van casuïstiek die op dat moment in de organisatie speelt en doen dat op een zodanige manier, dat het individu eigenlijk niet kan ontsnappen en niet quasi kan meedoen.
Het quasi meedoen zit er voor een individu gewoon niet in, je wordt er bijgesleept, je wordt op je verantwoordelijkheden gewezen en daar kom je niet onderuit. Dat is een betere garantie voor effecten dan andere aanpakken die ik in de loop van mijn werkzame tijd heb gezien en meegemaakt.

Was het traject succesvol?

Ik heb vanuit verschillende betrekkingen gewerkt met deze organisatie. Diverse bedrijven onder uiteenlopende omstandigheden, waarbij verschillende zaken speelden en ik kan met recht zeggen, dat alles het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
Dit is voor een organisatie natuurlijk echt heel veel, maar het heeft ook voor de deelnemers veel betekend. Zij kregen een stuk bagage mee, waar ze op dat moment in hun werk direct mee uit de voeten konden.

Een stuk bagage die ook later zijn uitwerking zal hebben op het individu,  elke deelnemer kan onder andere omstandigheden, daar ben ik van overtuigd, terugvallen op datgene wat zij ervaren en geleerd hebben tijdens de trainingen van Company-Coach.

Marja Kamsma
vice voorzitter College van Bestuur Avans

In memoriam

Marja Kamsma is maandag 8 oktober jl. helaas overleden. Wij kennen Marja al geruime tijd en hebben haar in al die tijd als een scherpzinnige en bijzondere persoonlijkheid ervaren.
Met haar energie, inzet en doortastendheid heeft ze altijd veel doelstellingen en veranderingen weten re realiseren.
Wij zullen haar gaan missen.

Marja Kamsmavice voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool 2005-2016
Julia Jung

How did you experience the coaching?

I know Nina and Henk now since years. In 2009 we started a deep dive into my life with a powerful coaching session, which was the start of a change in my life.

“Who am I and what do I want in order to proceed and succeed?”

The combination of business and private coaching is in my experience the success factor for changing the game – my game. Impressive is to find answers by myself as soon as I get the right questions. The coaching process is like a route where Nina and Henk accompany me as coaches and act as thinking partners.

What has helped you most?

A trustful and professional relationship was the baseline for the success of the coaching with Nina and Henk. The extraordinary confidence in my skills and encouragement in every situation supported me to “walk any extra mile”, and pushed me to take the next steps.

What has brought it to you?

Finally you can ask yourself what has been accomplished since you started the coaching.
For me the coaching was an accelerator for my personal growth and professional development.
It also was a boost for my business carrier.

Julia Jung Senior Manager – Key Account Business Development BearingPoint Germany
© Copyright - Company-Coach.Org - Technische realisatie Aren IN Motion