werkfilosofiev3Onze werkfilosofie

Onze werkfilosofie heeft zich gedurende onze jarenlange werkervaring ontwikkeld en uitgekristalliseerd tot de essentie van zes bouwstenen:

  • Balans
  • Potentie
  • Mens & Organisatie
  • Kwaliteit
  • Drijfveren
  • Prestatie

Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever kijken wij naar het samenspel en volgorde van deze bouwstenen.

Wij zoeken naar de passende vorm en aanpak die gericht is op een resultaat dat altijd wordt gerelateerd aan de organisatie en haar omgeving. In onze filosofie kijken wij zowel naar het individu alsook naar de organisatie, zoeken de potentie in beide en gaan na welke invloed dit heeft op balans of disbalans.

Deze effecten weerspiegelen zich in de drijfveren van mens en organisatie en hebben tevens hun uitwerking op kwaliteit en prestatie.

Pas als alle bouwstenen met de juiste verbinding en proportie samengevoegd zijn, kan het geheel optimaal functioneren.